Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2015

OWLady
13:00
2251 00cb 500
Reposted fromHowtohackInstagram HowtohackInstagram
OWLady
12:59
2259 aa71
Reposted fromfelicka felicka
OWLady
12:58
2265 8b4e 500
Reposted fromeryawen eryawen
OWLady
12:57
2220 b7bf
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
OWLady
12:56
2226 094d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober

February 19 2015

OWLady
07:57
7053 bc0b
OWLady
07:57
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
— ;)
OWLady
07:57
4968 17ae
OWLady
07:56
Trzeba mieć u boku kogoś prawdziwego, kogoś, kogo można się chwycić, kto nie tylko podziela twój strach, nadzieję i niepewność, ale i twoją przestrzeń powietrzną.
— Peter Watts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoetabezdomny poetabezdomny
OWLady
07:54
8218 903d 500
Reposted fromlovesowe lovesowe viapoetabezdomny poetabezdomny
OWLady
07:53
OWLady
07:53
4441 bbfb 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
07:51
2274 4ce1 500
Reposted frombaekhyunnie baekhyunnie
OWLady
07:50
2215 3e72 500
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22

February 10 2015

OWLady
15:15
OWLady
15:13
OWLady
15:10
4210 7267 500
OWLady
15:10
6308 bbd7
Reposted frommisza misza viailovemovies ilovemovies
OWLady
15:09
5959 1c82
Reposted fromsherwood sherwood viailovemovies ilovemovies
OWLady
15:03
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
— Cathy Kelly
Reposted fromtimetolove timetolove viapoetabezdomny poetabezdomny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl